REGULAMIN

„PUSZEK” SALON PIELĘGNACJI PSÓW

 1. Każdy klient salonu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem salonu.

 2. Usługi w salonie są wykonywane przez certyfikowanego groomera z odpowiednim wyszkoleniem na najwyższej jakości sprzęcie.

 3. Rezerwacje wizyt należy dokonać telefonicznie pod nr tel. 727-474-622, osobiście lub przez FB.

 4. Salon otwarty jest w godzinach podanych na stronie, od PON-CZW 8:30-16:00, PT 8:30-18:00, SB 9:00-13:00. Wizyta w innych godzinach możliwa jest po wcześniejszym kontakcie.

 5. Rezygnując z wizyty prosimy o jak najszybszą informację telefoniczną lub sms-em, dzięki czemu ktoś inny będzie mógł skorzystać z wolnego terminu.

 6. Proszę o punktualne przychodzenie na wizytę, 20 minutowe spóźnienie może skutkować anulowaniem wizyty.

 7. Odbiór psa możliwy jest po informacji telefonicznej z salonu. Odebrać psa powinna ta sama osoba, która go przyprowadziła lub osoba przez nią wskazana. Nie wydaję psa obcej osobie.

 8. Pies przed wizytą powinien załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, być „wybiegany” aby rozładować emocje oraz nie powinien być świeżo po posiłku.

 9. Pośpiech w pracy groomera jest niewskazany, pracuję przy użyciu ostrych narzędzi.

 10. Tylko w szczególnych okolicznościach i po wskazaniu przez groomera właściciel może zostać przy pielęgnacji psa. Przy obecności właściciela pies może stać się niespokojny, co skutkować może wydłużeniem czasu usługi i prowadzić do skaleczeń.

 11. W salonie nie używam środków uspokajających. Jeśli takie środki zostały podane przez weterynarza z jego zalecenia, obowiązkiem właściciela psa jest poinformowanie o tym przed zabiegiem.

 12. Właściciel ma obowiązek powiadomić groomera o wszelkich problemach zdrowotnych psa (np. alergii, chorobach skóry, stanach lękowych, problemach podczas wizyty u innych groomerów itp.) oraz przyjmowanych przez niego lekach.

 13. Salon nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia psa, który właściciel zataił.

 14. Każdy pies powinien mieć aktualnie szczepienie przeciwko wściekliźnie, które na prośbę groomera właściciel musi okazać.

 15. Wszelkie uwagi dotyczące usług przyjmuję w przeciągu 24 godzin.

 16. Zwalczanie ujawnionych w trakcie zabiegów insektów jest obowiązkowe i wykonywane bez dodatkowego uzgodnienia na koszt właściciela.

 17. Groomer ma prawo odmówić usługi psa zapchlonego ze względu na ryzyko przejścia pcheł na psy innych klientów.

 18. W przypadku zwierząt agresywnych itp. należy uprzedzić o takim zachowaniu oraz poinformować jak pies zachowuje się u weterynarza oraz w innych salonach. Koszt takiej wizyty może wzrosnąć. Pies agresywny w trakcie zabiegu ma założony kaganiec. Jeśli pies mimo moich prób nie jest w stanie być obsłużony opiekun może zostać wezwany po odbiór zwierzęcia pomimo niewykonania lub niepełnego wykonania usługi. W takich sytuacjach koszt liczony jest jak za pełną usługę.

 19. W razie wypadku groomer ma prawo wezwać weterynarza.

 20. Groomer nie ponosi odpowiedzialności ani nie opłaca kosztów leczenia psa niepowstałych z wyniku zabiegu.

 21. Za każdym razem jak groomer zobaczy coś niepożądanego u psa (np. brodawki, kleszcze, zaczerwienienia na skórze itp.) od razu informuje o tym właściciela i robi zdjęcia.

 22. W salonie przestrzegam zasad BHP oraz regularnie dezynfekuję wszystkie narzędzia oraz powierzchnie użytkowe.

 23. Rozczesywanie kołtunów lub ścinanie filcu jest dodatkowo płatne.

 24. Groomer może odmówić usługi dla psów starszych, gdyż usługa może skutkować pogorszeniem stanu zdrowia psa.

 25. Jeśli jest to pierwsza wizyta psa w salonie groomerskich proszę o poinformowanie o tym przy zapisywaniu, abym mogła zarezerwować sobie więcej czasu na wizytę zapoznawczą tak, żeby nie wystraszyć psa nowym otoczeniem.

 26. Wszelkie usługi wykonywane na Państwa życzenie są równoznaczne z wykonywaniem ich na Państwa odpowiedzialność.

 27. Korzystając z usług salonu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO, a także używanie wizerunku psa w celach marketingowych salonu.

 28. Przyprowadzenie psa na zabieg jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.